Behandlinger

Hos oss vil du få en vurdering på hva som er nødvendig behandling og hva som er ønskelig behandling. Vi setter opp en oversikt for deg som gir deg svar på hva som bør behandles straks, hva du kan vente med, hva som er av forebyggende tiltak og, hvis ønskelig, hva som er av mer kosmetisk art.

Hjemmeside 020.jpg

Det er ofte avveiinger i forhold til metode, materialvalg og ikke minst kostnader i forbindelse med tannbehandling. I slike tilfeller får du de aktuelle alternativene presentert for deg. Vi vil gi deg et svar på hva de ulike valgmulighetene koster, varighet og i hvilken grad de ulike alternativene løser problemene for deg.

 

På følgende side kan du finne oversikt over prislisten:

 

www.hvakostertannlegen.no/klinikk/tannlege-torbjorn-aareskjold-15276